Over ons privacybeleid

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt

Lees de volgende belangrijke informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), die van kracht is op 25 mei 2018.

De GDPR is een nieuwe reeks voorschriften die bedoeld zijn om consumenten meer macht te geven over hun persoonlijke gegevens; hen in staat stellen om hun gegevens te bekijken en bij te werken, de verwerking van hun gegevens te beperken en strikte richtlijnen voor gebruikersrechten vast te stellen. De GDPR heeft een wereldwijde invloed op alle Europese verkopers, plus elk bedrijf dat verkoopt aan klanten in Europa of de activiteiten van Europese ingezetenen (EER) bijhoudt.

Over de gegevensverwerking

Webhosting

Bij VitazBalanz nemen we beveiliging serieus. Onze gegevens worden veilig gehost in Nederland. Datacenter ‘’Versio’’ heeft de gegevens veilig opgeslagen in een hoogwaardig datacenter in Nederland. Versio heeft de GDPR-richtlijnen gevolgd voor het verzamelen, opslaan, verwerken en delen van persoonlijke gegevens.

Webwinkelsoftware

In onze online Prestashop winkel hebben wij een speciale module voor de GDPR richtlijnen. U kunt middels deze module uw gegevens inzien en wijzigen. (meer hierover in het hoofdstuk Inzage en wijzigen van uw gegevens). Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. VitazBalanz acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Payment processors

Uw betaling aan VitazBalanz verloopt via Mollie Payments. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Mollie van groot belang. Mollie neemt dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Voor het melden van mogelijke problemen met de beveiliging van de systemen van Mollie, is een Responsible Disclosure Policy beschikbaar gesteld.

Verzenden en logistiek

Via MyParcel en worden uw pakketten verzonden. MyParcel beschermt uw gegevens. Myparcel neemt de bescherming van de gegevens zeer serieus. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaats gegevens met MyParcel delen. MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DPD

Wij maken soms ook gebruik van de diensten van DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaats gegevens met DPD delen. DPD gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DPD onderaannemers inschakelt, stelt DPD uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

E-mail en mailinglijsten

Laposta

Wij gebruiken Laposta als processor om marketing e-mails te versturen en te volgen. Laposta zal uw naam en e- mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke marketing e-mail ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door Laposta beveiligd opgeslagen. Laposta maakt gebruik van cookies en andere internettechnologie die inzichtelijk maken of e- mails worden geopend en gelezen. Laposta behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Versio

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Versio. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Versio heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Doel van de gegevensverwerking

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Vita Cosmetics is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoons-gegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-05-2018

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken voor ons bestelproces en de levering van onze producten de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Evt. apart verzendadres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikers-naam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze pagina gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten: per post, per e-mail, via social media

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties

Onze webwinkel vertoont geen advertenties.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij werken over de hele site met een SSL versleutelde verbinding, zodat ook uw gegevens met het invullen van het contactformulier of de aanvraag van de nieuwsbrief beveiligd worden verstuurd.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt door in uw account in te loggen uw gegevens in zien, wijzigen. U hebt het recht om de gegevens die u op onze site hebt ingegeven te allen tijde op te vragen. Klik op ‘Mijn data exporteren’ in mijn persoonsgegevens om automatisch een kopie van uw persoonsgegevens te downloaden in een PDF- of CSV-bestand. U hebt het recht om alle persoonlijke informatie op de pagina ‘Mijn account’ te wijzigen. In geval van vragen over de rectificatie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen via onze contactpagina. We zullen uw verzoek bespreken en u zo snel mogelijk antwoorden.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 • VitazBalanz
 • Tel: +31 (0)6 54 31 40 79
 • Web: https://vitazbalanz.nl
 • E: info@vitazbalanz.nl
 • VitazBalanz is onderdeel van Vita Cosmetics
 • Vita Cosmetics
 • Patio 97
 • 1628 LE  HOORN
 • Tel: +31 (0)6 54 31 40 79
 • Web: https://vitacosmetics.nl
 • E: info@vitacosmetics.nl
 • K.v.K.: 57914419
 • BTW-nr: NL002092886B44

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: